Tillstånd & tips

Vid de flesta typer av evenemang och offentliga sammankomster krävs det av arrangören att man söker tillstånd hos en eller flera olika myndigheter, här kommer lite tips och kontaktuppgifter.

I de flesta fall är det polisen som utfärdar tillstånd. Tillstånd krävs vid demonstrationer, sportevenemang samt för att få använda pyrotekniska varor med mera, här nedan ser du hur olika typer av arrangemang delas in samt länkar för mer information.

Offentlig tillställning:

• Idrottsarrangemang
• Tävling, uppvisning i sport och idrott
• Danstillställning
• Tivoli och karneval
• Marknader
• Mässor
På polisens webbplats kan du läsa mer om tillstånd för offentlig tillställning.

Offentlig sammankomst:

• Manifestation
• Demonstration
• Opinionsyttring
• Sammankomster för religionsutövning
• Konsert
• Spela instrument
På polisens webbplats kan du läsa mer om tillstånd för offentlig sammankomst.

Polimyndigheten har blanketter för ansökan av olika tillstånd, dessa kan du ladda ner på polisens webbsida.

Kontaktperson Polismyndigheten Värmland, tillståndsenheten:
Kristina Hedlund
Tel. 010-567 01 61
E-post: kristina.hedlund@polisen.se

Servering av mat & dryck

För att få servera alkoholhaltiga dricker krävs tillstånd av Karlstads kommun. Dessa tillstånd bör sökas i god tid.
Läs mer om serveringstillstånd på karlstad.se

Kontaktpersoner:
Torbjörn Tetzlaff
Tel. 054-540 51 58
E-post: torbjorn.tetzlaff@karlstad.se

Heléne Berglund
Tel. 054-50 51 57
E-post: helene.berglund@karlstad.se

Tillfällig matservering

Mobil anläggning:
Om din verksamhet går ut på att åka runt till olika platser och sälja mat behöver du bara registrera din verksamhet som en mobil anläggning. Det gör du hos miljökontoret eller motsvarande i den kommun där du huvudsaklingen kommer att bedriva din verksamhet.

Restaurangtält:
Ska du sätta upp ett tält där du serverar mat i större skala måste du se till att mathanteringen sker på ett hygieniskt sätt. Tänk också på att du kan behöva registrera din anläggning hos miljökontoret om din verksamhet inte redan omfattar mathantering i tält.

Föreningar och enklare verksamheter:
Om du bara säljer eller serverar kakor, bullar, korv eller förstekta hamburgare några gånger per år behöver du ingen registrering. Det gäller till exempel idrottsföreningar och kyrkliga verksamheter.

Läs mer om tillfällig matservering på karlstad.se

Här kan du få hjälp

Ska du anordna ett nytt evenemang eller känner dig osäker på vad du behöver ordna och vilka tillstånd du behöver – passa på att boka ett möte med Företagsservice som Karlstads kommun erbjuder. Vid ett och samma tillfälle får du möjlighet att träffa alla myndighetspersoner. Här kan du också på tips och råd för hur du kan arrangera ett hållbart evenemang. Du bokar mötet hos Kontaktcenter på tel 054-540 00 00.