Parkeringsplatser i Karlstad

Det finns sex centralt belägna p-hus i Karlstad som tilsammans med allmänna parkeringsplatser på gatumark erbjuder närmare 4000 p-platser för våra besökare.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Det finns omkring 50 parkeringsplatser för rörelsehindrade på gatumark i centrala Karlstad.
En tidsbegränsning på tre timmar har införts för de parkeringsplatser som ligger i centrumkärnan för att öka tillgängligheten. Du kan även parkera på vanliga parkeringsplatser som ligger på gatumark utan att erlägga avgift.

Vill du parkera ditt fordon längre än 24 timmar?

Om du behöver parkera ditt fordon en längre tid, finns det tre platser i Karlstad där det är tillåtet att stå parkerad sju dygn i sträck. Det är på parkeringsområdena vid Sävegatan på Sundsta, vid Kanikenäsgatan på Herrhagen och vid Kvarnbergsgatan 52 på Kvarnberget.

Läs mer om parkering i Karlstad på Karlstads kommuns webbplats.

Hur du betalar din parkeringsavgift

Du kan betala din parkeringsavgift på ett flertal sätt. Med kontant betalning, med kort, telefonparkering eller SMS-parkering.

Läs mer om hantering av avgifter och olika parkeringszoner här.