Tillgänglighet för visitkarlstad.se

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.visitkarlstad.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du gärna kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig på bästa sätt.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till jonas.persson2@karlstad.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du meddelar oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Länk till DIGG för anmälan om bristande tillgänglighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Exempel på webbplatsens brister

  • Alternativa texter för bilder saknas delvis.
  • Länk-beskrivningar saknas delvis.
  • PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Tabfunktioner saknas delvis eller är bristfälliga.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 mars 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen www.visitkarlstad.se granskas regelbundet dels manuellt och dels med automatiserade verktyg. Detta utförs av personal på Karlstads kommun.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020

Granskningsrapport av www.visitkarlstad.se, september 2020.

Webbplatsen publicerades den 14 juni 2013.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.