Kontakta oss

Kontaktcenter, Karlstads kommun

Tel: 054-540 00 00
Telefontider: måndag - fredag 8.00-17.00

e-post: tourist@karlstad.se

Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Öppet: måndag - fredag 8.00-17.00

Turismverksamheten, Karlstads kommun

Maria Westin, turismchef
tel: 054-540 24 65, e-post: maria.westin@karlstad.se

Marita Närtell, strateg turism
tel: 054-540 10 70, e-post: marita.nartell@karlstad.se

Jonas Persson, webbredaktör
tel: 054-540 24 66, e-post: jonas.persson2@karlstad.se

Maria Östling, projektledare
tel: 054-540 24 74, e-post: maria.ostling@karlstad.se

Rebecca Dorward, trainee
tel: 054-540 12 45, e-post: rebecca.dorward@karlstad.se


Turismverksamheten är en del av tillväxtcentrum på Karlstads kommun.
Läs om vilka olika ansvarsområden vi har:

karlstad.se/Naringsliv-och-arbete/Tillvaxtcentrum/

Karlstad Convention Bureau

Mattias Nord, VD/CEO Visit Karlstad AB
tel: 072-231 90 80, e-post: mattias.nord@visitkarlstad.se

Birgitta Sefastsson, Project Manager
tel: 070-691 71 71, e-post: birgitta.sefastsson@visitkarlstad.se

Great Event of Karlstad

Lennart Åhs,VD/säljare
tel: 070-682 33 05, e-post: lennart@greateventofkarlstad.se

Lars Nyström, projektledare/säljare
tel: 070-388 91 15, e-post: lars@greateventofkarlstad.se

Eva Åhs, projektledare
tel: 076-830 08 20, e-post: eva@greateventofkarlstad.se

Kommunikationsenheten, Karlstads kommun

Katarina Lindström, kommunikationsdirektör
tel: 054-540 10 18, e-post: katarina.lindstrom@karlstad.se

Linda Olsson, kommunikationsstrateg, varumärkesansvarig
tel: 054-540 10 23, e-post: linda.olsson@karlstad.se