Kontakta oss

Kontaktcenter, Karlstads kommun

Tel: 054-540 00 00
Telefontider: måndag - fredag 8.00-17.00

Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Öppet: måndag - fredag 8.00-17.00

Turismverksamheten, Karlstads kommun

Maria Westin, turismchef
tel: 054-540 24 65
e-post: maria.westin@karlstad.se

Marita Närtell, strateg turism
tel: 054-540 10 70
e-post: marita.nartell@karlstad.se

Jonas Persson, webbredaktör
tel: 054-540 24 66
e-post: jonas.persson2@karlstad.se

Maria Östling, projektledare
tel: 054-540 24 74
e-post: maria.ostling@karlstad.se

Birgitta Sefastsson, project manager, Karlstad Convention Bureau
+46 (0)54 540 10 16, +46 (0)70 001 55 42
birgitta.sefastsson@karlstad.se

Cecilia Östlund, projektledare
tel: 054-540 12 45
e-post: cecilia.ostlund@karlstad.se


Turismverksamheten är en del av Tillväxt på Karlstads kommun.
Läs om vilka olika ansvarsområden vi har:

https://karlstad.se/Naringsliv-och-arbete/kontakta-tillvaxt/

Kommunikationsenheten, Karlstads kommun

Katarina Lindström, kommunikationsdirektör
tel: 054-540 10 18
e-post: katarina.lindstrom@karlstad.se

Linda Olsson, kommunikationsstrateg, varumärkesansvarig
tel: 054-540 10 23
e-post: linda.olsson@karlstad.se