Kontakta oss

Kontaktcenter, Karlstads kommun

Tel: 054-540 00 00
Telefontider: måndag - fredag 8.00-17.00

Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Öppet: måndag - fredag 8.00-17.00

E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Turismavdelningen, Karlstads kommun

Maria Westin, turismchef
Verksamhetsansvarig turism
tel: 054-540 24 65
e-post: maria.westin@karlstad.se

Marita Närtell, strateg turism
Statistik, analys och strategiska dokument.
tel: 054-540 10 70
e-post: marita.nartell@karlstad.se

Jonas Persson, webbredaktör
Redaktör för visitkarlstad.se och produktion av trycksaker.
tel: 054-540 24 66
e-post: jonas.persson2@karlstad.se

Maria Östling, projektledare turism
Ansvarig för våra sociala kanaler Visit Karlstad och besöksserviceplatser
tel: 054-540 24 74
e-post: maria.ostling@karlstad.se

Birgitta Sefastsson, projektledare möten
Kontaktperson för Karlstad Convention Bureau
+46 (0)54 540 10 16,
+46 (0)70 001 55 42
e-post: birgitta.sefastsson@karlstad.se

Daniel Randwiir, projektledare evenemang (vikarie för Cecilia Östlund)
Kontaktperson för arbetet med stora evenemang.
tel: 054-540 12 45
e-post: daniel.randwiir@karlstad.se

Cecilia Östlund, projektledare evenemang (föräldraledig från feb 2021)
Kontaktperson för arbetet med stora evenemang.
e-post: cecilia.ostlund@karlstad.se

Turismavdelningen är en del av Tillväxt på Karlstads kommun.
Läs om vilka olika ansvarsområden vi har:
https://karlstad.se/Naringsliv-och-arbete/kontakta-tillvaxt/

Platsvarumärket Karlstad

Linda Olsson, kommunikationsstrateg
Kontaktperson gällande platsvarumärket Karlstad
tel: 054-540 10 23
e-post: linda.olsson@karlstad.se

Karlstads Platsvarumärke och verktyg hittar du här:
https://karlstad.se/Kommun-och-politik/Varumarke-grafiskprofil-nyhetsarkiv/platsvarumarke/