Sessionssalen, Bibliotekshuset

Konferera centralt vid stadsbiblioteket
Sessionssalen erhåller 196 platser, OH-dukar, talarstolar, whiteboard, ljudslinga och IR-hörsystem för lurar data/video för extern PC, dvd, tv/video, mygga och internet.
Möjlighet till fikabeställning finns genom bibliotekshusets café.
För bokning och beställning av konferens kontakta servicevärden på telefon 054-540 68 54
Möjlighet till fikabeställning genom cafeterian på telefon 054-540 69 03
INFO
Plats
Arrangör
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
karlstadskommun@karlstad.se
Namn
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Adress
Västra Torggatan 26
651 84 Karlstad
Kommun: Karlstad
Beskrivning
Bibliotekshuset ligger mellan Stora Torget och Sandgrunds udden. Huset rymmer bibliotek, Kontaktcenter, Rådrummet, Arenan och ett kafé.
Tillbaka
Karlstad
Besök hemsida