SKÖNA TRÄDGÅRDAR OCH SKOGSPARKER

Herrgårdarna och privata donationer har gett Värmland flera sköna parker. Flera av dem är du välkommen att besöka för att njuta av de unika planteringar och den växtlighet som kännetecknas av allt från engelsk trädgårdstradition och till helt naturliga skogsparksmiljöer.

Mariebergsskogen är Karlstads stadspark. Ett paradis för hela familjen. Barnen älskar Lillskogen med alla lantdjur – gulliga små kaniner, snälla ponnyhästar, glada hängbuksvin, getter och kalvar. Här finns också en lekträdgård och Naturum som ger nyfikna en känning av värmländsk natur.

Vid 1700-talets slut var Lars Magnus Wester ägare till Mariebergs landeri. Herrgården stod klar 1828 och så småningom kom huset i auditören och räntmästaren Carl Magnus Hööks ägo. Som ogift hade han inga egna arvingar utan skänkte Mariebergsskogen till Karlstad stad, med villkoret att ägorna skulle vårdas och bevaras. Hans vädjan har genom åren efterföljts, staden har stått fast vid sitt löfte och Mariebergsskogen har kunna behålla sin unika egenart.

På en udde i Klarälven mitt i Karlstad ligger Sandgrundsparken. Denna park har steg för steg vuxit fram och är idag mycket välbesökt och omtyckt. År 2010 vann parken det prestigefyllda Sienapriset, utdrag ur motiveringen: ”… en tidlös och romantisk skapelse, med säker växtbehandling och terrassering. Här ryms både robusta bryggor, vida utblickar och intima mjukt formade blomstrande rum.”

Rottneros Park är en unik skulpturpark i Sunne med formella parkrum, sköna naturparker och nyskapande trädgårdsformgivning i en spännande kombination. Det är en plats full av skrönor och historier, drömmar och visioner som längtar efter att berättas.Rottneros herrgård är Ekeby i författaren Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga och det var så det hela började – visionären Svante Påhlson utformade ett Rottneros som kunde matcha sagans Ekeby. Det skedde i mitten av 1950-talet och nu förvaltas parken med ambitionen att förädla det kulturarv som finns här.

Relaterade sidor