Torsberget

På västra sidan sjön Västra Örten reser sig Torsberget 165 m över vattenytan och utgör en betydelsefull del av det vackra landskapet. Här förekommer många ovanliga växter.
På västra sidan sjön Västra Örten reser sig Torsberget 165 m över vattenytan och utgör en betydelsefull del av det vackra landskapet. Här förekommer många ovanliga växter. Det är ett av flera hyperitberg och gränsen mellan hyperit och gnejs går ungefär vid halva bergets sida. Botaniskt sett är sydsluttningen intressantast. Här finns en mycket frodig örtvegetation.
INFO
Plats
Arrangör
Forshaga kommun
Storgatan 52, Box 93
667 22 Forshaga
kommun@forshaga.se
Namn
Torsberget, Mölnbacka
Adress
Mölnbacka
669 91 Deje
Kommun: Forshaga
Tillbaka
Deje
Besök hemsida
Natursevärdheter