Svenska Rayon Museum

En unik svensk industrihistoria.
Historian börjar 1941 då andra världskrigets avspärrningar gör att Sveriges textilindustri står still p g a materialbrist. Även bobinfabriken i Vålberg drabbas och verksamheten ligger nere.

KF och de svenska textilföretagen, totalt 166 st, går samman och beslutar sig för att råda bot på bristen. Man ska starta en cellullsfabrik. Ullen ska ersätta den bomull och ylle som tidigare importerats.

I denna utställning lyfts en unik svensk industrihistoria fram. Historien om cellullstillverkningen vid Svenska Rayon får inte falla i glömska och försvinna bort från eftervärldens krav på forskning. Kommande generationer ska ha en möjlighet att få veta varför samhället Vålberg och Norsbygden växte så lavinartat under efterkrigstiden.
En svensk industrihistoria om samhällsutveckling och tillverkning av textilfiber ur den svenska skogens råvara - cellulosa

Besök efter överenskommelse. Enskilt alternativt gruppbesök (max 14 personer)
Kontakta: Per tel: 054- 542921, Kenneth tel: 073-833 2729, Alf tel: 070-880 6667
Öppettider
INFO
Plats
Enligt överenskommelse. Gruppbesök max 14 besökare.
Kontakta 054-542921 (Per), 073-833 27 29 (Kenneth), 070-880 66 (Alf)
Arrangör
Nors Hembygdsförening
Hembygdsgården
660 52 Edsvalla
Namn
Älvenäs, Vålberg
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Ingenjörsvägen 6 (gamla affärslängan ICA, Konsum), Älvenäs i Vålberg, Karlstad kommun.
Tillbaka
Älvenäs, Vålberg
Besök hemsida
Museum