Spånugnshus i Borgvik

Sinterstensbyggnad från 1899-talets slut.
Sinterstensbyggnad från 1899-talets slut. Den uppfördes med en förbränningsugn för spån från sågen. Byggnaden inrymmer idag offentliga toaletter.
INFO
Plats
Arrangör
Borgviks hembygdsförening
Gamla Landsvägen 3
664 95 Borgvik
borgvikshbf@borgvik.info
Namn
Spånugnshus
Adress
Kommun: Grums
Vägbeskrivning
Från Karlstad kör E-18 till Nyängen. Sväng mot Grums, efter ca 1 km sväng höger mot Borgvik. Följ skyltning mot Borgvik ca 14 km.
Tillbaka
Spånugnshus
Besök hemsida
Hus & kulturmiljöer
Vänern
Unionsleden
Borgvik