Sörmons naturreservat

Randdelta från inladsisens avsmältning.
Vid Karlstads västra infart kan du finna Sörmons naturreservat. Sörmon är en stor isälvsavlagring, ett randdelta, där vatten och vind skapat en mängd intressanta markformer såsom dyner, strandvallar, strandterrasser och klapperstensvallar. Det var främst för att bevara dessa geologiska värden som Sörmon avsattes som naturreservat 1985. I området finns gott om stigar och flera informationstavlor som berättar ingående om områdets intressanta geologi. Sörmon är mycket strövvänligt och är flitigt utnyttjat som friluftsområde
INFO
Plats
Namn
Sörmons naturreservat
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Sörmon nås via väg E 18 väster om Karlstad eller från Skutbergets friluftsområde vid Vänerstranden. Från Karlstad följer du E18, ca 4 km, västerut mot Oslo. Kör förbi den rastplatsen utmed E18 och sväng efter ca 200 m höger och parkera vid reservatets p-plats.
Tillbaka
Besök hemsida
Natursevärdheter