Skvaltkvarnen i Hult

I Hult, nordväst om Forsnäs, finner du skvaltkvarnen som ägs av Alsters hembygdsförening. På platsen har det troligtvis funnits en kvarn redan på 1600-talet.
I Hult, nordväst om Forsnäs, finner du skvaltkvarnen som ägs av Alsters hembygdsförening. På platsen har det troligtvis funnits en kvarn redan på 1600-talet.

Den nuvarande kvarnen är byggd i mitten av 1800-talet och består av ett litet knuttimrat hus med ett bevarat skvalthjul. I kvarnhuset finns ett antal kvarnstenar, en mjöllåda och en skrädmjölkvarn. Det finns även en stickhyvel som har drivits av skvalthjulet. Med denna stickhyvel tillverkade man takspån för eget bruk.
INFO
Plats
Arrangör
Alsters Sockens Hembygdsförening
Tälleruds hembygdsgård, Alsters-Bäckelid 214
655 93 Karlstad
ulvsby.tallerud@gmail.com
Namn
Skvaltkvarnen i Hult
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Väg 63 från Karlstad centrum, sväng höger vid Alster. Kvarnen ligger sedan på höger sida.
Tillbaka
Skvaltkvarnen i Hult
Besök hemsida
Historia
Hus & kulturmiljöer