Skutbergets Mountainbikebana

Mountainbikebana vid Skutbergets motionsområde.
Banan är ca 8,5 km lång i skiftande terräng. Svårighetsgraden ligger ungefär på medelnivå.
INFO
Plats
Arrangör
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
karlstadskommun@karlstad.se
Namn
Mountainbikebana
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
E18 mot Oslo, sväng av mot Skutbergets camping.
Tillbaka
Mountainbikebana
Besök hemsida
Cykla
Sport & motion
Vänern
Unionsleden