Skutberget-Kil

Vandringsleden utgår från Skutberget och sträcker sig via Sörmon och Högemon vidare till Kilsravinerna och Kils samhälle.
Vandringsleden mellan Skutberget och Kil är 22 kilometer lång och går genom variationsrik och vacker natur. De tre naturreservaten är av skilda karaktärer vilket ger en spännande upplevelse. Väljer du att starta eller sluta vid Skutberget får du en härlig utsikt över Vänerskärgården.

Här finns ett stort friluftsområde med bland annat badplatser, camping och café. Vandringsleden går också enkelt att dela upp i kortare etapper, och det finns flera lämpliga startplatser. På Sörmon växer hedtallskog på en stor isälvsavlagring. Naturreservatet domineras av kilometerlånga, parallella sandryggar. Här finns intressanta geologiska formationer.
INFO
Plats
Namn
Skutberget-Kil
Adress
Skutbergsvägen
125
653 46 Karlstad
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Följ E18 västerut, sväng av mot Skutberget och parkera på iordninggjord p-plats.
Tillbaka
Karlstad
Besök hemsida
Vandra
Vänern