Skans 113 Borgvik

Skans 113 Borgvik ingick i den södra delen av en starkt utbyggd försvarslinje i det inre av Värmland.
Skans 113 Borgvik ingick i den södra delen av en starkt utbyggd försvarslinje i det inre av Värmland. Skansen som delvis är belägen inom Borgviks gamla bruksområde ingår idag i ett område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Den till delar restaurerade skansen är ett ovanligt exempel på en anläggning som bevarats i anslutning till bebyggelse.

Lämningarna inom skansen har försetts med informationsskyltar som gör det möjligt för besökarna att på egen hand ta sig runt en ca 3 km lång slinga. På begärna arrangerar Borgviks hembygdsförening guidade visningar under sommarperioden juni, juli och augusti.
INFO
Plats
Arrangör
Borgviks hembygdsförening
Gamla Landsvägen 3
664 95 Borgvik
Namn
Skans 113 Borgvik
Adress
664 95 borgvik
Kommun: Grums
Vägbeskrivning
Borgvik ligger 14 km nordväst om Grums.
Tillbaka
borgvik
Besök hemsida
Historia