Pilgrimsleden & botanisk vandringsled

Vid Löved finns, den i Sverige i modern tid, första utstakade delen av den pilgrimsled mot Nidaros som följde Klarälvsdalen. Här finns också en botanisk vandringsled.
Pilgrimsled: Leden vid Löved sträcker sig från Klarälven via Dyvelsten till Norra Hyn. För att komma förbi forsarna i Forshaga och Deje valde man förmodligen denna väg. Du hittar i fält genom att följa faluröda stolpar med pilgrimsmärket på. Leden är 1 kilometer lång.

Botanisk vandringsled: Lövedsområdet är mycket artrikt. Hittills har cirka 360 kärlväxter noterats. Av dessa är 48 avbildade och beskrivna på de skyltar som finns uppsatta längs stigen. Du hittar i fält genom följa små skyltar med en blomma på. Leden är 2 kilometer lång.

Startplats: Från parkeringsplatsen vid Löved eller Dyvelstens flottningsmuseum.

Terräng: Lätt kuperad naturstig.

Övrig information: Rastplats vid Piskenshusvägen. Möjligt att ta sig söderut till fågeltornet vid Norra Hyn eller norrut mot Ätterösera.
INFO
Plats
Arrangör
Forshaga kommun
Storgatan 52, Box 93
667 22 Forshaga
kommun@forshaga.se
Namn
Löved
Adress
Löved
667 00 Forshaga
Kommun: Forshaga
Beskrivning
Löved ligger vid södra infarten till Forshaga. Här finns intressant flora och vandringsled och kulturhistoria. Det sägs att det finns en medeltida plantering med växter som skulle lindra bot mot pest.
Tillbaka
Forshaga
Besök hemsida
Historia
Natursevärdheter
Vandra