Naturstigen på I2-området

Naturstigen på I 2-området är inte av någon exceptionell art utan representerar den natur som är vanlig runt Karlstad.
Naturstigen på I 2-området är inte av någon exceptionell art utan representerar den natur som är vanlig runt Karlstad. Det stora värdet ligger i stället i att det är en så stor sammanhängande yta bestående av en rad olika natur- och terrängtyper.

Leden som är ca 3 km lång har röjts, spångats och har orange märkning på träd etc.

Utefter stigen finns ett trettiotal informationstavlor uppsatta vid olika intressanta objekt. Det rör sig exempelvis om intressanta växter, vegetationsväxlingar, kulturlämningar och geologiska formationer.

Informationen på tavlorna är, för att inte göra promenaden utefter leden alltför utdragen, ganska kortfattad.

http://www.karlstadnatur.se/naturstigen.htm
INFO
Plats
Arrangör
Naturskyddsföreningen i Karlstad
Verkstadsgatan 1
652 19 Karlstad
karlstad.krets@naturskyddsforeningen.se
Namn
Naturstigen på I2-området
Adress
Östra Gustavsbergsvägen
Karlstad
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Naturstigens början och slut är vid ödetropet Sandhaga. Närmaste villaområde är Gustavsberg. Där kan enstaka bilar parkera. Ifall man väljer att cykla kan man komma från Gustavsberg, men man kan också ta grusvägen förbi Våxnäshallen och vidare västerut söder om skjutbanan. Busshållplatser finns bl a utefter Hagalundsvägen.
Tillbaka
Karlstad
Besök hemsida
Vandra
Vänern