Motionera på Skutberget

På Skutberget finns flera fina motionsspår av varierande längder så att alla kan hitta en lämplig utmaning som passar.
Motionsspåren går genom vackra skogspartier där man ibland ser ut över Vänerns vatten. Elljusspåren är 800 meter, 3,5 kilometer och 5 kilometer och ljusen släcks klockan 22.00. Det finns också motionsspår på 7,5 och 10 km samt ett lite tuffare träningsspår på 10 km om du vill ha en extra utmaning. Här finns också en motionscentral där du kan byta om och duscha, den är avgiftsfri och öppen för alla.
INFO
Plats
Arrangör
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
karlstadskommun@karlstad.se
Namn
Skutberget
Adress
Skutberget
653 46 Karlstad
Kommun: Karlstad
Tillbaka
Karlstad
Besök hemsida
Sport & motion