Lökene gravfält

Strax norr om Grums tätort i Lökene finns två förhistoriska gravfält som tillsammans består av 50 högar.
Gravarna är inte undersökta men det undersökta och borttagna gravfältet, som låg alldeles intill, innehöll krukskärvor, järnfragment, bronsring och brynsten som daterades till vikingatiden, 800-1500 e.Kr.
Plats
Namn
Lökene
Adress
Kommun: Grums
Vägbeskrivning
Strax norr om Grums tätort.
Tillbaka
Lökene
Historia