Knappstadsviken

Knappstadviken är en del av det spännande Klarälvsdeltat
Knappstadviken är en del av det spännande Klarälvsdeltat och bjuder därför på fina djur- och naturupplevelser. Vandringsleden som finns här är 4,5 kilometer lång och har två entréer - en i norr vid Björkås och en i väster utmed vägen mot Skoghall. Här finns parkeringsplats och informationstavlor som berättar mer om naturen.

Utmed leden finns fyra fågeltorn med utsikt över området och ett gömsle varifrån man kan spana på fågellivet från nära håll. Här finns också två grillplatser och flera rastplatser med bänkar. Leden bjuder på en omväxlande natur och går genom fuktiga vildvuxna lövskogar, torrare hällmarkstallskog, utmed öppna strandängar och intill Klarälvsdeltats slingrande älvarmar. Här passerar man betande kor och bjuds på ett rikt fågelliv.
INFO
Plats
Namn
Knappstadsviken
Adress
Skoghallsvägen
Karlstad
Kommun: Karlstad
Tillbaka
Karlstad
Besök hemsida
Vandra
Vänern