Järnvågen i Borgvik

Järnvågen i Borgvik är en timmerbyggnad från 1797.
Timmerbyggnad från 1797. Här var järnvågen placerad där man vägde järnet innan det skulle transporteras vidare. Brukets produkter skeppades ut över stora delar av världen.
INFO
Plats
Arrangör
Borgviks hembygdsförening
Gamla Landsvägen 3
664 95 Borgvik
borgvikshbf@borgvik.info
Namn
Järnvågen i Borgvik
Adress
Kommun: Grums
Tillbaka
Järnvågen i Borgvik
Besök hemsida
Historia
Hus & kulturmiljöer
Vänern
Unionsleden
Borgvik