Järnåldersgravfält vid Södra Hyn

Gravfältet vid Södra Hyn är från den yngre järnåldern.
I Grava socken norr om Karlstad ligger Hynboholm. Vid sjön Södra Hyn nordväst om Hynboholm finns ett gravfält från den yngre järnåldern. Det består av 15 gravhögar och lika många gravsättningar. Flera av högarna begränsas med en tydlig kantränna som är vanlig vid värmländska gravhögar. Ett annat karaktäristiskt drag är gravfältets placering på en moränås intill odlingsmark. Troligtvis var gravfältet en begravningsplats för en gård eller by i närheten.
Plats
Namn
Järnåldersgravfält vid Södra Hyn
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Norr om Karlstad, söder om sjön Södra Hyn.
Tillbaka
Järnåldersgravfält vid Södra Hyn
Historia
Natursevärdheter