I2-Skogens strövområde

I nära anslutning till Karlstads tätort ligger I2-skogens strövområde. Ett mycket populärt naturområde med flera mil grusvägar, motionsspår och stigar.
I2-skogen passar utmärkt för promenader, joggning, skogs- och cykelutflykter. Jordbruksmarkerna hyser ängar och fårhagar, i norra delen har en del av jordbruksmarken blivit golfbana. Skogen i området är varierad. Här finns hällmarkstallskog, gran- och tallskog och fuktigare lövskogar i varierande åldrar.

Under snörika vintrar finns ofta skidspår i området.

I2-skogens strövområde har åtta olika entréer, alla med kartor där bland annat vägnamn, stigar, motionsspår och ett antal terräng - och gamla torpnamn kan ses. På flera ställen i området finns fikabord, bänkar och eldstäder. Inom området är motorfordonstrafik förbjuden, med undantag för arrendatorerna, skogsbruksändamål och för vissa arrangemang som är anmälda till kommunen.

En beskrivning med karta finns att hämta på Kontaktcenter i Bibliotekshuset.
INFO
Plats
Namn
I2-Skogens strövområde
Adress
Säterivägen
3
653 41 Karlstad
Kommun: Karlstad
Tillbaka
Karlstad
Besök hemsida
Vandra
Vinter
Vänern