Hammarö sydspets och Skage fyr

Sydspetsen på Hammarö är en genuin bit Vänerkust med en fantastisk utsikt över det öppna Vänern.
Sydspetsen på Hammarö är en genuin bit Vänerkust. Eftersom den till största delen är oexploaterad och det finns bilväg nästan ända fram är platsen ett populärt utflyktsmål. Här kan njutas av både bad och frilufsliv. 1872 byggdes fyren på Hammarös sydspets som namngavs till Hammarö Skage fyr. "Hammar" betyder klippa eller bergsknalle och med "skage" menas udde. Den byggdes av Anders G. Andersson, bygg- och fyrmästare, på uppdrag av "Wenerns Seglations Direktion" som ägde marken. Han fick dock hjälp av anhöriga att sköta fyren eftersom han ofta var upptagen med andra fyrar runt Vänern. 1907 tillträdde en fyrvaktare vid namn Johan Olsson. Hammarö Skage fyr var ingen seglationsfyr utan en varningsfyr. Den hade enbart rött sken och dess uppgift var att varna för de förrädiska Grisskären.
Omkring 1930 ansågs det att det var överflödigt med Skage fyr och det fanns planer på att riva den. 1932 tog några män i Karlstad saken i egna händer och gjorde ett försök att förvärva fyren och dess byggnader. Intresset växte och 1934 köptes tomten med fyr och allt. Föreningen Fyrtornet bildades och sköter dess undehåll. Runt 1960-talet visade ornitologerna intresse för området och Hammarö Fågelstation kom till. Fågelstationen drivs av Karlstads Ornitologiska Förening. Under slutet av 1970-talet upprättades en spång och en märkningskur för att underlätta fågelstationens arbete med ringmärkning och information om flyttfåglar. Senare, hösten 1991, uppfördes också en informationsplattform vid södra delen av spången.

För mer information om Hammarö fågelstation:
http://www.kofkarlstad.se/hf/
INFO
Plats
Arrangör
Hammarö kommun
Box 26 (Besöksadress: Mörmovägen 5, Skoghall)
663 21 Skoghall
kommun@hammaro.se
Namn
Hammarö sydspets och Skage fyr
Adress
Kommun: Hammarö
Tillbaka
Hammarö sydspets och Skage fyr
Besök hemsida
Cykla
Natur
Natursevärdheter
Vandra