Getgarsudde, Grums

Getgarsudde är ett naturreservat på en udde i Vänern.
Längd: 2,3 km
Avstånd från Grums: ca 10 km
Terräng: lätt

Getgarsudde är ett naturreservat på en udde i Vänern. Här finns en vandringsled som leder rätt in i naturreservatet. Här kan man se en serie av strandvallar av klappersten, som illustrerar förändringen av strandens läge till följd av landhöjningen.

Området vid Getgarsudde har högt naturvärde och stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. Det finns intressanta strandhällar och hällmarkstallskog på en obebyggd del av Vänerstranden.
INFO
Plats
Arrangör
Vandringsleder
Grums turistbyrå
664 80 Grums
turism@grums.se
Namn
Getgarsudde, Grums
Adress
660 40 Segmon
Kommun: Grums
Beskrivning
Från Slottsbron mot Kangerud, skylt Getgarsudde. Vandringsleden går från allmän väg och in i reservatet.
Tillbaka
Segmon
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter
Vandra
Vänern