Gamla gymnasiet

Det som i dagligt tal kallas Gamla gymnasiet kan du finna bredvid Domkyrkan
Skolans ursprungliga namn var Gymnasium Adolphus Fredricianum och invidges 1759. Den fick sitt namn efter kung Fredrik som var Sveriges regent vid den tiden. Byggnaden är en av Karlstad äldsta och ansågs vara det mest förnäma gymnasiet i Sverige när det stod färdigt. Det karaktäristiska åttakantiga tornet på taket användes som observatorium. Idag har Carlstad-Gillet sina lokaler i det Gamla gymnasiet.
INFO
Plats
Arrangör
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
karlstadskommun@karlstad.se
Namn
Gamla gymnasiet
Adress
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Vid Stora Torget och i närheten av Domkyrkan.
Tillbaka
Gamla gymnasiet
Besök hemsida
Hus & kulturmiljöer