Forshagaleden

Här vandrar du genom varierande skogsterräng och passerar flera lämningar från äldre tider. Starta från Forshaga, Deje eller Kil.
Leden förbinder SISU-gården i Forshaga, Skidstugan i Deje och Frykstastugan i Kil. Leden går genom varierande skogsmark på vägar, stigar och ibland korta sträckor obanad terräng. Utefter leden passeras flera lämningar från äldre tider, allt från kolbottnar till torpruiner och gravplatser. Utgå från valfri plats, följ orange färg på träd och stolpar.

Leden utgår från SISU-gården i Forshaga, Skidstugan i Deje eller Frykstahöjden i Kil.
Forshaga SISU - Kil cirka 11 kilometer.
Forshaga SISU - Skidstugan i Deje cirka 12 kilometer.
Skidstugan i Deje - Frykstahöjden i Kil cirka 17 kilometer.

Terräng: Lätt till medelsvår. Rejäla skor behövs

Rastplatser finns vid respektive startplatser.

Leden kallas även SISU-leden och Dömle-leden.
INFO
Plats
Arrangör
Forshaga kommun
Storgatan 52, Box 93
667 22 Forshaga
kommun@forshaga.se
Namn
SISU-gården
Adress
Lindåsgatan 12
667 31 Forshaga
Kommun: Forshaga
Beskrivning
Populärt friluftsområde med motionsspår som lockar besökare från hela länet. Vintertid prepareras spåren med konstsnö vid behov.
Tillbaka
Forshaga
Besök hemsida
Vandra