Brattforsleden

Vandra i ett naturskönt och variationsrikt landskap.
Brattforsleden går genom Brattforsheden, en av Sveriges största isälvsavlagringar som bildats av en stor isälv och som därför är en av landets främsta randdelatakomplex. Leden är 25 kilometer lång och här finns geologiskt intressanta områden med dyner, flygmoavlagringar, rullstensåsar, kamélandskap, åsgropar, raviner, dödisgropar och meandrande vattendrag.

Vandringsleden passerar naturreservaten Lungälvsravinerna, Brattfors brandfält, Geijersdalsmossen och Kittelfältet vid Alsterstjärnarna. Brattforsheden ingår också i EU:s nätverk för skydd av värdefulla naturområden.
INFO
Plats
Namn
Brattforsheden
Adress
Bratts väg
16
682 91 Filipstad
Kommun: Karlstad
Beskrivning
Vid hyttan i Brattfors startar Brattforsleden.
Vägbeskrivning
Från Karlstad: Kör Rv 63, ca 45 km mot Filipstad. I Brattfors finner du hyttan på höger sida, där leden börjar.
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Vandra