Borgviksfjällets avrättningsplats

Borgviksfjällets avrättningsplats har anor från 1700-talet.
Avrättningsplatsen har anor från 1700-talet. Den första avrättningen skedde 1760 och platsen användes ända fram till slutet av artonhundratalet. Den 30/9 1979 invigde Domar Skafte minnesstenen vid avrättningsplatsen på Borgviksfjället. Grums härads avrättningsplats står det inpräntat på en tavla och själva stenen är omgärdad av en kedja.
INFO
Plats
Arrangör
Grums turistinformation
Sveagatan 77
664 80 Grums
055542067
Namn
Borgviksfjällets avrättningsplats
Adress
Kommun: Grums
Vägbeskrivning
Ta väg 669 från Grums mot Borgvik
Tillbaka
Historia
Natursevärdheter