Borgviks museum

Museum i centrala Borgvik.
Borgviks Bruk AB var inte bara järnbruk utan även en betydande jordbruksegendom med stor besättning av mjöllkor och omfattande spannmålsproduktion.

Museet var från början ett spannmålsmagasin som användes för torkning av spannmål. Från sågen på andra sidan älven hämtades spån och annat avfall till pannhuset alldeles bredvid. Därifrån blåstes varmluft in i magasinets källare.

I samband med Billeruds 100-års jubileum 1983 byggdes magasinet om till museum och en utställning om skogen och skogsbruk visades.

Det finns också möjlighet att digitalt söka historisk information om platser och personer i Borgvik. Fråga i receptionen.

För guidade visningar kontakta Stig Olsén, tel 0555-740 64, 070-640 60 22.

Mer information om öppettider:
www.borgvik.info/sevart/borgviks-museum
Öppettider
INFO
Plats
www.borgvik.info/sevart/borgviks-museum
Arrangör
Borgviks hembygdsförening
Gamla Landsvägen 3
664 95 Borgvik
borgvikshbf@borgvik.info
Namn
Borgviks museum
Adress
Rallvägen 11
664 95 Borgvik
Kommun: Grums
Tillbaka
Borgvik
Besök hemsida Boka här
Hus & kulturmiljöer
Museum
Borgvik
Vänern
Unionsleden