Borgviks museum

Museum i centrala Borgvik.
Borgviks Bruk AB var inte bara järnbruk utan även en betydande jordbruksegendom med stor besättning av mjöllkor och omfattande spannmålsproduktion.

Museet var från början ett spannmålsmagasin som användes för torkning av spannmål. Från sågen på andra sidan älven hämtades spån och annat avfall till pannhuset alldeles bredvid. Därifrån blåstes varmluft in i magasinets källare.

I samband med Billeruds 100-års jubileum 1983 byggdes magasinet om till museum och en utställning om skogen och skogsbruk visades.

Det finns också möjlighet att digitalt söka historisk information om platser och personer i Borgvik. Fråga i receptionen.

Guidade visningar kontakta Stig Olsén, tel 0555-740 64, 070-640 60 22.

Öppettider:
23 Juni - 6 augusti lördag-söndag 12.00-17.00
Öppettider
INFO
Plats
Öppnar på midsommarafton och har öppet på lördagar och söndagar klockan 12.00-17.00 fram till den 15 augusti.
Arrangör
Borgviks hembygdsförening
Gamla Landsvägen 3
664 95 Borgvik
Namn
Centrala Borgvik
Adress
Rallvägen
664 95 Borgvik
Kommun: Grums
Vägbeskrivning
Väster och söderifrån via E-18/E 45, tag av vid Segmon mot Borgvik. Öster och norrifrån via E-18/E 45, tag av mot Grums. I Grums tag av mot Borgvik, 14 km.
Tillbaka
Borgvik
Besök hemsida Boka här
Hus & kulturmiljöer
Museum