Båtturer med S/S Polstjärnan

Skärgårdsturer med ångfartyg.
Vänerns enda ångfartyg s/s Polstjärnan av Vänern gör ibland turer för allmänheten under sommaren.

Aktuell information om skärgårdsturerna och pris finns på: http://www.polstjarnan.nu/
INFO
Plats
Arrangör
Ångbåtssällskapet Polstjärnan
Våghusgatan 6
652 21 KARLSTAD
info@polstjarnan.nu
Namn
Yttre Hamn
Adress
Våghusgatan
2
652 21 Karlstad
Kommun: Karlstad
Tillbaka
Karlstad
Besök hemsida
Båtturer
Vänern