Ätterösleden

Vandringsled på 2 kilometer där du får se gravrösen från bronsåldern.
Ätterösarna är två gravrösen som härstammar från bronsåldern cirka 1500 till 500 år före Kristus, belägna på toppen av en berghäll, som stupar brant ner mot sjön Norra Hyn. Rösena har undersökts arkeologiskt i mitten av 1800-talet. Man fann då en murad grav med två typer av kistor. Det har spekulerats om branten kan ha använts som ättestupa, därav namnet. Förmodligen jagade man också vilebråd ut över stupet.

Ätterösleden, som är på 2 kilometer, startar vid viadukten över väg 62 alldeles innanför SISU-gårdens entréport och följer delvis 5- och 10 kilometersspåren. Följ orange markering på träd och stolpar.

Terrängen är lätt till medelsvår, något kuperad. Välj rejäla skor. Möjligt att fortsätta söderut mot Pilgrimsleden. Från Ätterösera-Löved: första delen svår terräng, sedan grusväg.
INFO
Plats
Arrangör
Forshaga kommun
Storgatan 52, Box 93
667 22 Forshaga
kommun@forshaga.se
Namn
SISU-gården
Adress
Lindåsgatan 12
667 31 Forshaga
Kommun: Forshaga
Beskrivning
Populärt friluftsområde med motionsspår som lockar besökare från hela länet. Vintertid prepareras spåren med konstsnö vid behov.
Tillbaka
Forshaga
Besök hemsida
Historia
Sport & motion
Vandra