Arkivcentrum

Arkivcentrum i Gamla Seminariet, rymmer flera olika arkiv och verksamheter.
Arkivcentrum Värmland erbjuder en unik möjlighet att få svar på frågor om det värmländska samhällslivet från medeltid till nutid.
Här finns uppgifter från samhällets samtliga sektorer.
Här finns arkiven från föreningslivet, näringslivet samt från de statliga och kommunala förvaltningarna.

Arkivcentrum ligger i gamla seminariet och inrymmer Värmlandsarkiv (Landsarkiv för Värmlands län), Karlstad kommunarkiv, Folkrörelsernas Arkiv samt Landstingsarkivet. Genom samarbetet mellan de olika arkiven har du tillgång till allt tänkbart arkivmaterial som berör Värmland. Det gemensamma uppdraget för institutionerna som samverkar i Arkivcentrum är att göra det enkelt och självklart att använda arkiven som informations- och kunskapskälla.

Genom Arkivcentrum kan du finna svar på frågor om hur enskilda personer har levt, i arbete och på fritid, och hur statliga och kommunala myndigheter har förvaltat sina samhällsuppdrag. Även om deras specialitet är Värmländsk historia kan du hitta mycket digitaliserat material genom deras datorer från övriga Sverige. Det finns även möjlighet att boka lokaler i Arkivcentrum för konferenser, sammanträden och andra former av mötesverksamhet.
INFO
Plats
Arrangör
Arkivcentrum Värmland
Hööksgatan 2
652 29 Karlstad
varmlandsarkiv@regionvarmland.se
Namn
Arkivcentrum
Adress
Hööksgatan 2
652 29 Karlstad
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Hööksgatan 2 Karlstad
Tillbaka
Karlstad
Besök hemsida