Alsterdalen

Vandringsled förbi tre herrgårdar och naturskönt kulturlandskap
Alsterdalen är av riksintresse för kulturmiljövården och här finns förutom Alsters herrgård ytterligare två genuina Värmländska herrgårdar, Alstrum och Gunnerud.

Alstersälven är en omtyckt kanotled. Vid Alsters herrgård finns den omtyckta vandringsleden Frödingleden. Tar du med dig cykeln kan du prova att cykla runt sjön Alstern eller mot Kroppkärrssjön och Välsviken.

Läs mer om just Alsterdalen här: https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/vandringsleder-och-strovomraden/alsterdalen/
INFO
Plats
Namn
Alsterdalen
Adress
Alsters Herrgårds väg
3
656 39 Karlstad
Kommun: Karlstad
Vägbeskrivning
Alsterdalen nås genom E18 österut från Karlstad, sväng av mot Alster och följ skyltarna mot Alsters herrgård där en parkering finns eller sväng höger och fortsätt norrut längs dalgången. Till Alster går många bussar och med cykel kan man nå området via cykelvägar från Sjöstad, Heden eller Kronoparken. Att cykla i den norra delen av dalen och promenera längs Frödingleden i den södra delen är kanske det allra bästa sättet att upptäcka området.
Tillbaka
Karlstad
Besök hemsida
Vandra
Vänern