Vår turismstrategiska plan

Den turismstrategiska planen är framtagen tillsammans med kommuner och besöksnäringen i Karlstadsregionen.

Här kan du ladda ner och läsa om vår nya turismstrategi, arbetet med strategin pågår och här presenterar vi ett utkast.

Ladda ner Karlstadsregionens turismstrategi som PDF här.

Har du verksamhet inom besöksnäringen i Karlstadregionen och har synpunkter kan du kontakta oss.

Karlstads kommun

Marita Närtell, strateg turism
E-post: marita.nartell@karlstad.se
Tel. 054-540 10 70

Maria Westin, turismchef
E-post: maria.westin@karlstad.se
Tel. 054-540 24 65

Grums kommun

Anna-Maria Jäger, näringslivsutvecklare
E-post: anna-maria.jager@grums.se
Tel. 0555-420 46

Hammarö kommun

Annika Axelsson, näringslivsansvarig
E-post: annika.axelsson@hammaro.se
Tel. 054-51 56 19

Kils kommun

Mikael Kindberg, näringslivschef
E-post: mikael.kindberg@kil.se
Tel. 0554-194 13

Forshaga kommun

Joachim Aude, näringslivsutvecklare
E-post: joachim.aude@forshaga.se
Tel. 054-17 23 10