Parkering av turistbussar

Parkering av turistbussar i Karlstad

Här kan du se var man parkerar en turistbuss i Karlstad. För säsongen 2019 finns det upp till ett 30-tal platser på kommunal mark varav ca 15 i centrala Karlstad.

Karlstad är en stor evenemangsstad och har många populära besöksmål och tidvis är det en stor efterfrågan på parkeringsplatser för turistbussar.

I centrala Karlstad, inom Tingvallastaden, finns det bussparkering på följande platser:

  •     Norra Strandgatan -  Parkeringen i västlig färdriktning mellan Västra och Östra Torgatan (3 platser) samt parkering i östlig riktning från Östra Torggatan (2 platser)
  •     Hamngatan -  På Hamngatan är parkeringen i västlig färdriktning mellan Östra Torggatan och Västra Torggatan samt väster om Järnvägsgatan.
  •     Västra Kanalgatan -  Parkeringen i nordlig färdriktning vid Slussvakten.
  •     Drottninggatan - Parkeringen är på norra sidan vid Drottninggatan 2 i västlig färdriktning.

Observera att den parkering som tidigare funnits på Museigatan är stängd.

Enbart kartan med parkering för turistbussar som PDF.

En karta som du kan skriva ut med både beskrivning och kartbild.

Utanför den centrala stadskärnan (Tingvallastaden) finns parkering på kommunal mark på följande platser:

  •     Mariebergsskogens parkering, Långövägen  - Parkering i nordlig riktning i områdets sydöstra del, ca 3 platser.
  •     Våxnäs, Stadionvägen (Tingvalla isstadion, Karlstads Innebandyarena mm) - Parkering i nordlig riktning på Stadionvägen ca 5 platser.
  •     Våxnäs, Bågegatan - Parkering i nordlig riktning mellan Bromsgatan och Säterivägen, ca 3 platser
  •     Sundsta badhus - Parkering i sydlig riktning längst västerut på parkeringsområdet norr om badhuset, ca 4 platser.