Handlingsplan 2019

Här presenterar vi handlingsplanen för 2019 där du inom besöksnäringen ska få en bild av hur du ska kunna samverka med de aktörer som arbetar med destinationsutveckling.

Våra utvecklingsområden

Stärka destinationen
Vi ska underlätta för samarbete genom att förenkla och samproducera, göra mer saker tillsammans och få fler som tjänar på att delta i olika aktiviteter.
Tillsammans ska vi ta marknadsandelar på svenska och norska marknaden.

Fler resanledningar
Vi ska fortsätta satsningen på evenemang och göra den mer strukturerad, för fler stora och unika evenemang samt fler större idrottsevenemang och stora möten. Vi ska även arbeta mer aktivt för nyetableringar inom aktiviteter.

Värdskap
Vi ska ta arbetet med värdskap ett steg vidare genom att utveckla de bra exemplen och använda dem vid fler situationer.

Digital kompetens
Vi ska kommunicera med ett digitalt fokus och vidareutveckla vår kommunikation i digitala kanaler och hålla oss ajour med nya fenomen och möjligheter.

Handlingsplan 2019 för turismutveckling i Karlstadsregionen (WORD-dokument).