Cykling i Karlstad

Karlstad är en platt och cykelvänlig stad där det mesta ligger mindre än fem kilometer från Stora torget. Det finns ett stort nät av cykelvägar som binder ihop stadens stadsdelar både med centrum och med varandra. Totalt finns i hela kommunen omkring 25 mil cykelvägar. Karlstad är beläget i ett älvdelta med mycket vatten och flera av våra cykelvägar ligger naturskönt längs Klarälvens förgreningar.

Läs mer och ladda ner flera olika kartor över trevliga cykelleder här: https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Cykling/

Den stora cykelkartan över Karlstad

Cykelkartan är till för dig som vill cykla i Karlstad, oavsett om du bor i kommunen eller är här på besök. Den visar cykelvägar och cykelstråk i tätorterna Karlstad, Skåre, Molkom och Vålberg. Ett antal stråk till och från Karlstad centrum är färgsatta, övriga cykelvägar visas i mörkgrått. Fyra särskilda naturcykelturer finns också med på Cykelkartan.

Du kan ladda ner cykelkartan här: https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Cykling/Cykelkarta/