Årshjul

Här kommer vi att fylla på med möten och evenemang som sker i Karlstad det närmaste året. Årshjulet har vi introducerat i november 2019 och vi kommer att löpande fylla på med nytt innehåll. Om du vill hoppa fram månadsvis kan du använda kontrollknapparna placerade till vänster ovanför årshjulet. Om du vill se årshjulet i fullscreen tryck på symbolen med fyra pilar till höger om årshjulet. Då öppnas en ny sida och där kan du även ändra visningen till en lista som enkelt kan skrivas ut.

Om du som arrangör har ett evenemang som du vill ha med i årshjulet kan du kontakta Maria Östling via e-post: maria.ostling@karlstad.se

Blå = Internationell och profilbärare

Rosa= Nordiskt

Rött = Nationellt

Orange = Regionalt

Gul = Lokalt (fler än 400 i publik, stärker varumärket, påverkar staden)

Kan du inte se plandisc klicka här