Årshjul

Här kommer vi att fylla på med möten och evenemang som sker i Karlstad det närmaste året. Årshjulet har vi introducerat i november 2019 och vi kommer att löpande fylla på med nytt innehåll. Om du vill hoppa fram månadsvis kan du använda kontrollknapparna placerade till vänster ovanför årshjulet. Om du vill se årshjulet i fullscreen tryck på symbolen med fyra pilar till höger om årshjulet. Då öppnas en ny sida och där kan du även ändra visningen till en lista som enkelt kan skrivas ut.

Kan du inte se plandisc klicka här