För företag

Nyttig information till dig som företagare i Karlstadsregionen

Här kan du som är intresserad av turismen och verksam inom besöknäringen i Karlstadsregionen, ta del av information.

Vision

Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål året runt.

Övergripande mål

Vi ska ta marknadsandelar så att besöksnäringen utvecklas, får fler gäster, gör bra resultat och kan anställa fler. Vi ska utveckla samverkan då en destination inte slutar vid en kommungräns utan består av området en besökare tolkar som resmål.