Nyeds hembygdsgård - Nyed Homestead

The homestead is located in a beautiful area with lake Borssjön and its blue water just by the side of the pastures.
Nyed är namnet på den gamla församling som bildades 1593 då hertig Carl gav tillstånd åt cirka 30 hemman att bilda en egen socken med namnet Ny-Edh. Det byggdes därför en kyrka på edet mellan Borssjön och Molkomssjön. Eftersom det redan fanns en socken med namnet Ed i Värmland, fick den nybildade socknen heta Ny-Ed.

Hembygdsgården omfattar ett stort antal byggnader med många intressanta minnen från äldre tider. En del av de gamla hantverk, som förr var mångas levebröd, visas i några av småstugorna. Själva hembygdsgården har inretts som ett upplevelsemuseum med levande miljöer.

Sommartid finns det en kaffeservering, vars omtyckta våfflor kan avnjutas i den gamla gården.
INFO
Place
Organizer
Nyeds Hembygdsförening
Hembygdsvägen 2
660 60 MOLKOM
nyedhembygd@gmail.com
Name
Nyeds hembygdsgård
Address
Nyeds Hembygdsförening
660 60 Molkom
Municipality: Karlstad
Go back
Molkom
Visit webpage
Homestead

Prices

Price: 0 kr