Nature trail in the former military exercise area I2

Signed path passes through several typical natural habitats for the Karlstad region.
The 3 km long path has several information signs concerning the naturat surroundings
The nature walk begins and ends at the deserted farm in Sandhaga.
The closest village is Gustavsberg.
INFO
Place
Organizer
Naturskyddsföreningen i Karlstad
Verkstadsgatan 1
652 19 Karlstad
karlstad.krets@naturskyddsforeningen.se
Name
Naturstigen på I2-området
Address
Östra Gustavsbergsvägen
Karlstad
Municipality: Karlstad
Directions
Naturstigens början och slut är vid ödetropet Sandhaga. Närmaste villaområde är Gustavsberg. Där kan enstaka bilar parkera. Ifall man väljer att cykla kan man komma från Gustavsberg, men man kan också ta grusvägen förbi Våxnäshallen och vidare västerut söder om skjutbanan. Busshållplatser finns bl a utefter Hagalundsvägen.
Go back
Karlstad
Visit webpage
Hiking
Lake Vänern