I2-forest recreation area

I2-forest recreation area is a large piece of nature close to Karlstad town and is very suitable for walking, jogging, forestry and bicycle trips, etc.
I2-skogen passar utmärkt för promenader, joggning, skogs- och cykelutflykter. Jordbruksmarkerna hyser ängar och fårhagar, i norra delen har en del av jordbruksmarken blivit golfbana. Skogen i området är varierad. Här finns hällmarkstallskog, gran- och tallskog och fuktigare lövskogar i varierande åldrar.

-Snörika vintrar finns ofta skidspår i området.

-I2-skogens strövområde har åtta olika entréer, alla med kartor där bland annat vägnamn, stigar, motionsspår och ett antal terräng - och gamla torpnamn kan ses. På flera ställen i området finns fikabord, bänkar och eldstäder. Inom området är motorfordonstrafik förbjuden, med undantag för arrendatorerna, skogsbruksändamål och för vissa arrangemang som är anmälda till kommunen.

En beskrivning med karta finns att hämta på Kontaktcenter, Bibliotekshuset.
INFO
Place
Name
I2-Skogens strövområde
Address
Säterivägen
3
653 41 Karlstad
Municipality: Karlstad
Go back
Karlstad
Visit webpage
Hiking
Winter
Lake Vänern