Alster valley

Vandringsled förbi tre herrgårdar och naturskönt kulturlandskap
Alster valley is of national importance for cultural heritage and there are besides Alsters mansion two more authentic Värmland mansions, Alstrum and Gunnerud.
INFO
Place
Name
Alsterdalen
Address
Alsters Herrgårds väg
3
656 39 Karlstad
Municipality: Karlstad
Directions
Alsterdalen nås genom E18 österut från Karlstad, sväng av mot Alster och följ skyltarna mot Alsters herrgård där en parkering finns eller sväng höger och fortsätt norrut längs dalgången. Till Alster går många bussar och med cykel kan man nå området via cykelvägar från Sjöstad, Heden eller Kronoparken. Att cykla i den norra delen av dalen och promenera längs Frödingleden i den södra delen är kanske det allra bästa sättet att upptäcka området.
Go back
Karlstad
Visit webpage
Hiking
Lake Vänern